fbpx
IZOBRAŽEVALNI MODULI

Mavenclad®

Za zdravljenje odraslih bolnikov z zelo aktivno recidivno potekajočo multiplo sklerozo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI-MAV-00097; 05/2022

O zdravilu

Zdravilo Mavenclad® 3.5 mg/kg je indicirano za zdravljenje odraslih bolnikov z zelo aktivno recidivno potekajočo multiplo sklerozo, kot jo določajo klinični ali radiološki kriteriji.1 Učinkovitost in varnost zdravila Mavenclad® sta podprti z več kot 15 leti kliničnih izkušenj.a,2-6
V raziskave je bilo do sedaj vključenih že več kot 2000 bolnikov.b,2-4

*Ogled referenc na dnu strani

O predavanjih

PREDAVA

asist. Lina Savšek, dr. med, spec. nevrologije

1. MODUL

Učinkovitost

Pri večini bolnikov (> 75%) z maksimalno 20 dnevi oralnega odmerjanja zdravila Mavenclad® dosežemo 4 leta visoke učinkovitosti zdravljenja.1  Učinek zdravljenja nastopi že po 1. mesecu.2 Gre za obliko imunsko rekonstitucijske terapije, kjer se prehodno zniža število limfocitov3, čemur pri večini bolnikov sledi repopulacija.4 Zdravilo Mavenclad® ima ugoden varnostni profil in varnostni podatki po odobritvi so skladni s kliničnim razvojnim programom od leta 2009.5

*DMT – zdravila za spreminjanje poteka bolezni / RMS – recidivna multipla skleroza
*Ogled referenc na dnu strani

2. MODUL

Zgodnje zdravljenje

Imunska rekonstitucijska terapija (IRT) širi možnosti zdravljenja preko dosedanjih mehanizmov, ki so zajemali kontinuirano imunosupresijo ali imunomodulacijo. Za imunsko rekonstitucijo je značilno kratkotrajno jemanje zdravila, klinična učinkovitost pa pomembno presega obdobje jemanja zdravila.1 Z zgodnjim zdravljenjem bolnikov z MS dosežemo boljše dolgoročne izide zdravljenja in zmanjšamo tveganje za nastanek pomembne funkcionalne oviranosti.2 Podatki iz realnega sveta kažejo, da uporaba zdravila Mavenclad® v zgodnji fazi bolezni zagotavlja optimalno učinkovitost.3

*Ogled referenc na dnu strani

3. MODUL

Varnost

V študiji CLARITY so bili najpogosteje poročani stranski učinki zdravila Mavenclad® primerljivi s placebom, z izjemo limfopenije. Ta je bila pogostejša v skupini bolnikov, zdravljenih z zdravilom Mavenclad®, vendar je večina bolnikov (75 %) izkusila le blago do zmerno limfopenijo, ki je bila prehodna.1,2
Vsi bolniki z multiplo sklerozo, zdravljeni z zdravilom Mavenclad® in cepljeni z mRNK ali vektorskim COVID-19 cepivom, so dosegli ustrezen protitelesni odziv, primerljiv z zdravo populacijo in nezdravljenimi bolniki z multiplo sklerozo, ne glede na število limfocitov.3

*Ogled referenc na dnu strani

REFERENCE:

O zdravilu:
a. Prvi bolnik je bil vključen v raziskavo CLARITY aprila 20053. b. Več kot 2000 bolnikov izhaja iz vsote bolnikov iz raziskav CLARITY (N=1,326)3, ONWARD (N=172)2 in ORACLE-MS (N=616)4.
1. SPC Mavenclad, 04/2022.
2. Montalban x et al. The Onward Study. Neur Neuroimm Neuroinfl 2018; :1-10.
3. Giovannoni G et al. A Placebo Controlled Trial of Oral Cladribine for RMS.N Engl J Med 2010;362:416–26.
4. Leist TP et al. The Oracle Study. Lancet Neurol 2014;13:257–67.
5. PREMIERE, 2009; updated 5 June 2018. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01013350 [Dostop maj 2022].
6. Butzkueven H, et al. GLIMPSE study: Results from MS Base Registry.Poster presented at ACTRIMS 2022 [P342].

Učinkovitost:
1.Giovannoni G, et al. Safety and efficacy of Cladribine Tablets in Patients with RRMS. Mult Scler J. 2018;24:1594–604.
2. De Stefano N et al. The Magnify Study. Poster presented at: ACTRIMS-ECTRIMS 2020 Virtual Congress; September 11-13.
3. Baker D et al. Safety of Cladribine Tablets: An Integrated Analysis. Mult Scler Relat Disord 2019;30:168-86.
4. Comi G et al. Effect of Cladribine tablets on lymphocye in pwMS. Mult Scler Relat Disord. 2019;29:168-74.
5. Cook S et al.Safety of Cladribine tablets in pwMS. Mult Scler Relat Disord. 2019;29:157-67.

Zgodnje zdravljenje:
1. Sorensen PS, Sellebjerg F. Pulsed IRT in MS. Ther Adv Neurol Disord. 2019;12:1-16.
2. Giovannoni et al.Brain: Time matters in MS_2017,p.32.
3. Annovazzi P, et al. Two year Relapse Free and NEDA status with Cladribine in a real life population. Poster presented at ECTRIMS 2021 [P842].

Varnost:
1. Giovannoni G et al. A Placebo Controlled Trial of Oral Cladribine for RRMS. N Engl J Med 2010;362:416–26.
2. Comi G et al. Effect of Cladribine on Lymphocite reduction and repopulation dynamic in pwRMS. Mult Scler Relat Disord 2019;29:157–167.
3. Achiron A et al. Humoral Immune Response to COVID-19 mRNA vaccine in pwMS treated with HE DMT. Ther Adv Neurol Disord . 2021;14:1–8.