fbpx
doctrina powerclass

Adherenca

doctrina powerclass

Adherenca

Izobraževanja so ovrednotena z licenčnimi točkami
Zdravniške zbornice Slovenije in Lekarniške zbornice Slovenije.

O Powerclassu

Adherenca je eden najpomembnejših korakov pri zdravljenju pacientov z zdravili. Ocene stroke in strokovnih organizacij globalno govorijo o precej nizki stopnji adherence (okoli 50 %) na skoraj vseh terapevtskih področjih. Dovolj zgovoren je tudi podatek, da v Sloveniji pacienti ne prevzamejo več kot 25 % predpisanih receptov in da letno pri nas uničimo več kot 60 ton zdravil. Cilj projekta Doctrina Powerclass: ADHERENCA je torej, da skupaj vzpodbudimo večje zavedanje o pomembnosti adherence med zdravstvenimi delavci ter kako lahko vsak posameznik pri svojih pacientih poskrbi za večjo stopnjo sodelovanja pri zdravljenju z zdravili in s tem bolj urejeno bolezen.

Predavatelji in program

mag*. Rok Antolič, mag.farm., spec.klin.farm.
*(mag.sc. klin. psih.)

izr. prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med.

dr. Bernarda Hostnik, mag. zdr. nege

Tajda Božič, dr. med.

1. MODUL

Pomembnost adherence za zdravila

mag*. Rok Antolič, mag.farm., spec.klin.farm.

*(mag.sc. klin. psih.)

Ko govorimo o zdravljenju bolezni z zdravili, se moramo zavedati, da še tako nova, učinkovita in draga zdravila ne pomagajo, če jih pacient ne jemlje. Za začetek lahko rečemo, da je nizka adherenca ena pomembnejših ovir za zagotavljanje učinkovite zdravstvene skrbi. V bistvu določa izid, učinkovitost in strošek zdravljenja.

2. MODUL

Kako prepoznati slabo adherenco in jo izboljšati?

izr. prof. dr. MARIJA PETEK ŠTER dr. med., specialistka družinske medicine

Slaba adherenca predstavlja pomemben problem, predvsem ko gre za bolnike s kroničnimi stanji.

3. MODUL

Adherenca za zdravila pri kroničnih boleznih

mag*. Rok Antolič, mag.farm., spec.klin.farm.
*(mag.sc. klin. psih.)

Kot vemo, med hospitalizacijo večinoma pride do sprememb v terapiji, tako da je treba pacienta posebej opozoriti na novo uvedena zdravila, na ukinjena zdravila in na morebitne spremembe odmerkov. Torej- brezšivna skrb pomeni kontinuirano zagotavljanje varne in kakovostne oskrbe pacienta s strani vseh udeleženih zdravstvenih delavcev med ravnmi in znotraj ravni zdravstvenega varstva.

Pomen adherence pri uporabi oralnih prehranskih dodatkov (OPD)

TAJDA KOŠIR BOŽIČ, dr. med

Adherenca pri uporabi prehranskih dodatkov je tema, ki se ji dostikrat nameni premalo časa in je ključ do uspeha pri prehranski obravnavi bolnikov.

5. KOMUNIKACIJA ali kako s pogovorom izboljšati adherenco za zdravila

mag*. Rok Antolič, mag.farm., spec.klin.farm.

*(mag.sc. klin. psih.)

Vloga medicinske sestre pri adherenci – pomen dobre
komunikacije s pacientom

dr. BERNARDA HOSTNIK, mag. zdr. nege

Projekt podpirajo